15 Ocak 2012 Pazar

Hürriyet / 05.05.2000

Hürriyet Gazetesi'nden Amatör Bir Evrim Propagandası

Hürriyet Gazetesi’nin 5 Mayıs 2000 tarihli nüshasında,"Bütün Bebekler Aynı Dili Konuşuyor" başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberin konusu, dünyanın her yerinde bebeklerin konuşmaya başlamadan evvel aynı sesleri çıkartmaları hakkında yapılan bir araştırmaydı. Resmin yanında yeralan yazıda ise, "iki bebeğin muhteşem iletişimi" ifadeleri kullanılıyor ve Zuri isimli goril yavrusunun "bir başka primatta" yani insan yavrusunda sevgiyi aradığı söyleniyordu! Haberin içeriği ile hiçbir bağlantısı olmayan bu ifadeler ve resim ise elbetteki rastgele seçilmemişti. Amaç, her ne vesile ile olursa olsun evrim propagandasıydı.

Bilinçaltına Yönelik Propaganda

Dikkat edilirse, bu haberde son derece gizli, insanların bilinçaltlarına etki etmeye çalışan bir telkin söz konusudur. Haberin içeriğinde evrimle ilgili hiçbir bilgi olmamasına ve tamamen farklı bir konuda bilgi verilmesine rağmen, kullanılan resim ve resmin yanında yapılan yorumlarla insanların bilinçaltlarına evrimin gerçek olduğu yönünde telkin verilmiştir. Resmin yanındaki yazıda ise goril yavrusu için "sıcaklığı başka bir primatta, insan yavrusunda arıyor" gibi bir izah yapılmış ve bu ifadelerle insanlarla gorillerin aynı atadan evrimleşen canlılar oldukları gibi bir telkinde bulunulmuştur.

Oysa insanla gorilin ortak bir atadan evrimleştiklerine dair tek bir bilimsel delil yoktur. Evrim teorisinin hiç bir iddiasını desteleyen bilimsel bir delil yoktur. İşte bu yüzden evrim yanlısı dergilerde, gazetelerde sık sık evrimi hatırlatan resimler, illüstrasyonlar kullanılarak insanların bilinçaltlarında, evrimin bilimsel bir gerçek olduğuna dair bir kanı oluşturulmaya çalışılmaktadır. (Detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası ve Evrimcilerin Yanılgılarıisimli kitapları)

Yaratılışın Bir Delili

Öte yandan Hürriyet'te yer alan ve dünyanın her yerinde bebeklerin konuşmaya başlamadan evvel aynı sesleri çıkarttıklarına dair bilginin, gerçekte yaratılışı destekleyen bir delil olduğunu da belirtmek gerekir. Dilin kökeni konusunda iki farklı görüş vardır. Birinci görüş, insanın doğduğunda tamamen "boş" bir zihinle doğduğu ve konuşmayı sadece çevresinden görüp öğrendiği şeklindedir. Oysa ünlü dil bilimci Noam Chomsky, bilimsel verilerle, istatistik ve gözlemlerle ortaya çok farklı bir sonuç koymuştur. Buna göre insan "boş" bir zihinle doğmamaktadır. İnsan zihninde, dil öğrenmeye ve konuşmaya yönelik özel bir eğilim bulunmaktadır. Bu özel eğilimin nedeni ise, insanın önceden "programlanmış" olması, yani özel bir yaratılışa sahip olmasıdır.

İşte Hürriyet'teki haber, gerçekte bu ikinci görüşü destekleyen yeni bir bilimsel delildir. Dünya üzerindeki tüm bebeklerin ortak sesler çıkarmaları, hepsinin, konuşmaya, söz söylemeye yönelik özel bir ilhamla doğduklarını göstermektedir.

Elbette insanın, doğadaki diğer canlıların hiç birinde olmayan bu farklı özellikle yaratılmış olması, Allah'ın bir ilmidir. Nitekim Allah Kendisini bize Fussilet Suresi 21. ayetinde şöyle tanıtır: ""Her şeye nutku verip-konuşturan Allah".

Her şeyi yaratan ve bunlardan dilediğine nutku verip konuşturan Allah, aynı zamanda dilediğine anlayış da vermektedir. Evrimcilerin, gerçekte yaratılışın birer delili olan bulguları amatör evrim propagandalarına malzeme yapmaya çalışmaları ise, işte bu anlayıştan mahrum olmalarındandır.Haber, birbirine sarılmış küçük bir bebek ve yavru bir gorilin resmi ile birlikte verilmişti. Resmi görenler, haberin içeriğinde de gorillerle insanlar arasındaki ilişkinin olduğunu zannederek yazıyı okumaya başladılar. Ancak haberde bir kez bile gorillerden veya herhangi başka bir hayvandan sözedilmiyordu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder