18 Aralık 2011 Pazar

Hürriyet / 27.07.2004

Hürriyetim.com.tr'de Kültürel Evrim Aldatmacası

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde, 27 Temmuz 2004 tarihli ve "Kültürel Evrim Hayvanlarda Mümkün mü?" başlıklı bir haber yayınlandı. Yazıda, Science dergisinde yayınlanan ve hayvanların birbirlerini taklit yoluyla öğrenmelerini konu alan bir çalışma1 haber veriliyordu. Sözkonusu çalışma evrim teorisine hiçbir bilimsel destek oluşturmuyordu. Ancak Hürriyet haberinde çalışmanın evrim teorisine destek oluşturduğu gibi gerçek dışı bir izlenim oluşturuluyordu. Aşağıda, söz konusu çalışmanın evrim teorisine neden bir destek olamayacağı kısaca anlatılmaktadır.

Science dergisinde yayınlanan çalışma, hayvanların davranışlarını "Kamusal Bilgi (Public Information)" açısından ele almaktadır. Buna göre hayvanlar, hangi bireyle eşleşecekleri veya ne yiyecekleri hakkındaki kararlarında, diğer bireyleri izleyerek tercih yapmaktadır. Kamusal bilgi, bir popülasyondaki bireylerin başarılı davranışlarının diğerleri tarafından izlenebilir olması sayesinde yayılmaktadır. Örneğin beslenme veya yuva kurma ile ilgili başarılı tercihler yapan bireyler, farkında olmaksızın diğer bireylere örnek oluşturmaktadır. Diğerleri de bu pozitif davranışları taklit ederek bunların getirisinden faydalanmaktadırlar. Böylece kamusal bilgiden yararlanan bireyler, bu başarılı davranışları öğrenmede alternatif bir yöntem olan deneme-yanılmanın yükleyeceği enerji sarfiyatından kurtulmuş olmaktadırlar. Örneğin Norveç sıçanları birbirlerinin nefesini koklayarak önlerindeki yiyeceklerin hangisinin en lezzetli olduğunu anlayabilmektedirler.

Hürriyetim.com.tr'de bu çalışmanın "hayvanların evrimine" bir kanıt gibi sunulduğu ve bunun Darwinci evrim modelini desteklediği gibi bir izlenim oluşturulduğu görülmektedir. Gerçekte bu izlenim, tamamen yapay ve yanıltıcı bir Darwinizm propagandasından ibarettir.

Bu çalışma, türlerin başka türlerden kalıtımla değişerek ortaya çıktıklarını iddia eden Darwinci evrim teorisine hiçbir destek oluşturmamaktadır. Evrimciler arasında kabul gören biyolojik evrim teorisi (Modern sentez ya da Neo-Darwinist teori), canlıların, DNA'larındaki rastlantısal değişimlerin doğal seleksiyon tarafından seçilmesiyle evrimleştiklerini iddia etmektedir.[*]

Hürriyetim.com.tr'de verilen örneklerde, canlılar arasında tecrübe aktarımı ve buna bağlı olarak belirli davranışların popülasyonda yerleşmesi söz konusudur. Bu durum ise Darwinci evrim teorisinden tamamen bağımsızdır. Çünkü Darwinci evrimin sözde altyapısını oluşturan genetik mutasyonlar, bir popülasyonda belirli davranışların yerleşmesinden bağımsızdır. Örneğin Norveç sıçanı hangi yiyeceği tercih ederse etsin, hangi yiyecek türü ana besin maddesi olursa olsun, bu durum onun DNA'sını etkilemez, genlere yeni genetik bilgi ekleyerek onu başka canlılara evrimleştirmez. Bazı sıçan popülasyonları belli bir yiyeceği tercih ederken diğer bazıları başka yiyecekleri tercih edebilir ama sıçanlar daima sıçan kalacak, başka canlılara dönüşmeyecektir.

Hürriyet gazetesi yetkililerini, evrim teorisinin bilimsel bulgular karşısındaki geçersizliğini kabul etmeye davet ediyor ve kendilerine evrim propagandasına son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

[*] Bu mekanizmaların canlıları evrimleştirici hiçbir rolü bulunmamaktadır. Bu konuda bkz.http://www.darwinizminsonu.com/mekanizmalar.html

1. Danchin et.al, "Public Information: From Nosy Neighbors to Cultural Evolution", Science , Vol 305, Issue 5683, sf. 487-491 , 23 Temmuz 2004

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder